• Mapeli

Ongelmapelaamisen syitä ja seurauksia


Ongelmapelaamisen syitä

 • Kukaan ei synny riippuvaiseksi eikä kaikista samoissa kasvuympäristöissä eläneistä tule ongelmapelaajia tai riippuvaisia: ongelma syntyy tai on syntymättä usean tekijän yhteisvaikutuksesta.

 • Esimerkiksi ihmisen biologinen alttius, persoona ja elämänkokemukset sekä lähiympäristö ja kulttuuri vaikuttavat ongelman mahdolliseen kehittymiseen.

 • Peliriippuvaiset ovat riippuvaisia pelaamisen aikaansaamista tunnereaktioista: kiihottumisesta jännityksestä tai helpotuksesta ahdistukseen.

 • Ihminen on muovautuvainen ja voi vaikuttaa moneen itseään koskevaan asiaan.

Toisilla meistä on alhaisempi kyky kontrolloida impulssejamme.

Varhainen pelaamisen aloittaminen lisää riskiä ajautua peliongelmiin. Nuori ymmärtää yleensä aikuista huonommin pelien toimintalogiikan.


Suuri voitto peliuran alussa voi innostaa kokemaan tunteen uudestaan. Varhain opittuja uskomuksia peleistä ja onnesta saattaa olla hankalaa muuttaa myöhemmin.


Yllättäville elämänmuutoksille ja kriiseille ei mahda mitään. Niistä voi seurata masennusta ja ahdistusta. Kriiseistä voi seurata ongelmien kasaantumista, joka voi ajaa pelien tai päihteiden pariin. Päihtyneenä kyky kontrolloida toimintaa laskee entisestään. Osalla ongelmapelaajista on myös päihdeongelma.


Pelaaminen voi alusta asti olla tapa käsitellä tunteita, turruttaa ahdistusta tai tuntea onnistumisia, joita muilla elämänalueilla ei ole kokenut.

Peliongelman kehittymiseen tarvitaan myös sille otollinen ympäristö ja kulttuuri. Suomessa tarjolla on poikkeuksellisen paljon erilaisia rahapelejä ja tarjolla olevat pelit ovat yhä koukuttavampia. Pelien piirteistä erityisesti nopeatempoisuus ja kuvitellut tai todelliset taitoelementit lisäävät pelituotteen koukuttavuutta tai ns. haittapotentiaalia. Yhteiskunnan pelimyönteinen asenne mainoksineen kannustaa pelaamaan, pikavipit ja lainaraha elämään hetkessä.

Ongelmapelaamisen seurauksia

 • Ihminen on kokonaisuus. Ongelma yhdellä elämän alueella säteilee usein laajemmalle

 • Peliongelma ei ratkea pelkästään talouden kuntoon saattamisella

 • Yhden solmun avaaminen voi avata kerralla useamman


Monesti ongelmapelaaminen näyttäytyy taloudellisena ongelmana. Talousongelmien ratkaiseminen ei kuitenkaan poista ongelman aiheuttajaa, vaan mahdollistaa pelaamisen jatkamisen ja ongelman jatkumisen.Riskitekijöitä ongelmapelaamisen kehittymiselleOngelmapelaamisen taustalla voi olla hyvin monia syitä. Tässä tyypillisimpiä:

 • Väärät käsitykset rahapelien toimintalogiikasta ja satunnaisten tapahtumien luonteesta

 • Uskomukset onnen yhteydestä pelitilanteeseen

 • Virheelliset kuvitelmat omasta taidosta tai pelin hallinnasta

 • Ajatus, että rahapelaaminen on hyvä keino ansaita rahaa

 • Runsas rahapelaaminen (tavan kehittyminen)

 • Oman rahapelikulutuksen seuraamattomuus

 • Pelihistoriaan liittyvä suuri voitto

 • Rahapelaamisen aloittaminen nuorena

 • Tietyt persoonallisuuden piirteet: impulsiivisuus, kilpailuhenkisyys ja taipumus tylsistymiseen

 • Sukupuoli: nuoret miehet erityistä riskiryhmää

 • Taloudelliset ongelmat ja pienituloisuus

 • Haastavat elämäntilanteet, kuten avioero, työttömyys, eläkkeelle jäänti tai läheisen kuolema

 • Rahapelaamisen käyttäminen tunteiden säätelyyn tai pakokeinona muista elämänongelmista

 • Yksinäisyys tai mielekkään tekemisen puute

 • Mielenterveysongelmat, erityisesti masentuneisuus ja ahdistuneisuus

 • Oma tai perheenjäsenen päihdeongelma tai muu riippuvuus

 • Vanhempien rahapeliongelma


Riskitekijöiden ohella ongelmapelaamisen riskiin tai pelikäyttäytymiseen ja sen muuttamiseen vaikuttavat niin sanotut suojaavat tekijät. Ne suojaavat yksilöä haitoilta ja niitä vahvistamalla riskiä ongelmien kehittymiselle voidaan vähentää. Suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi toimivat sosiaaliset suhteet ja ympäristön tuki sekä kyky tarkastella omia asenteitaan ja käyttäytymistään monesta näkökulmasta.
Alkuperäinen artikkeli löytyy Peluurin sivulta.


Эта статья по-русски

Tämä artikkeli venäjäksi

FARO_logo.png

mapeli@faro.fi

Hitsaajankatu 6, 00810 Helsinki

© 2020 MAPELI